Služby:

 Údaje o skákajúcom Prečo chceme...

Prečo chceme údaje o skákajúcom?

Vyplnené údaje slúžia k rýchlejšiemu vybaveniu klienta na letisku, a k overeniu totožnosti obdarovaného. V žiadnom prípade nebudeme konktaktovať skákajúceho.