Jump Tandem

Licencie

Členstvo v svetovej parašutistickej organizácií USPA

Členstvo v svetovej parašutistickej organizácií USPA

Potvrdenie TSO štandardu nami používanej tandemovej techniky

Potvrdenie TSO štandardu nami používanej tandemovej techniky

Osvedčenie Výcvikového strediska

Osvedčenie Výcvikového strediska
Osvedčenie Výcvikového strediska

Certifikát pre CYPRES

Certifikát pre CYPRES

PROSTĚJOV POČASIE

Kontakty

Centrála ČR

JUMP-TANDEM s.r.o.

IČ: 277 05 587
DIČ: CZ277 05 587

sídlo, kancelária, predajňa:

Loosova 262/1
CZ - 638 00, Brno

kontakt : 0917 748 614
e-mail: info@skoctesi.sk

SkočteSi s.r.o.
prevádzka:
Bezručova 64/B
91101 Trenčín